Płatności

Opłata za udział w zawodach zależy od terminu rejestracji i wpłynięcia wpisowego na konto Organizatora:

Kategoria Do 06/12/2017 Od 07/12/2017 do 31/12/2017 Od 01/01/2018 do 10/01/2018 Po i w dniu zawodów 10/01/2018
Półmaraton+ 45zł 65zł 85zł 100zł
Dyszka+ 30zł 50zł 60zł 70zł
Nordic Walking 30zł 50zł 60zł 70zł
Rajd na orientację 25zł 40zł 55zł 65zł


Po 10/01/2018 opłata i zapisy na bieg wyłącznie w biurze zawodów 14/01/2018 w godzinach od 800 do 1000 .

W przypadku niedokonania wpłaty w przeciągu dwóch tygodni od rejestracji osoba zgłoszona zostaje skreślona z listy.

Opłatę za udział w zawodach należy uiścić:
przelewem – Stowarzyszenia „Nowosarzyńska Grupa Biegowa”  37-310 Nowa Sarzyna , Sarzyna 246  nr. konta
52 9430 1058 1005 4417 2000 0001

tytuł wpłaty: „Zimowa Poniewierka” + imię i nazwisko osoby/osób + dystans” za które wysyłana jest opłata startowa

Biesiada „Spotkanie Integracyjne Grup Biegowych”

cena 100 zł od osoby
Opłatę za udział w biesiadzie należy uiścić:

PEKAO S.A 15 1240 2630 1111 0010 3563 4376
B.P.D. ART-HUBERT
ul.Witosa 35 , 37-300 Leżajsk
Z DOPISKIEM;
Biesiada 14.01.2018 podając Imię i nazwisko

 

Opłaty za udział w zawodach i udział w biesiadzie wysyłamy oddzielnie na konta podane powyżej